Ako pomôcť

Neinvestičný fond MIVA Slovensko bude v roku 2022 zrušený.

Po dlhej úvahe sme sa najmä pre časovú a organizačnú náročnosť rozhodli pôsobenie fondu ukončiť. 

Ďakujeme všetkým našim doterajším podporovateľom. Za roky existencie MIVA Slovensko sme vďaka vám pomohli mnohým misionárom na ich cestách.

 

ĎAKUJEME!