Ako pomôcť

Dary prevodom na účet

Peňažné dary môžete poslať na:

IBAN: SK3531000000004030030807
BIC - SWIFT: LUBASKBX
Účet číslo: 4030030807
Kód banky: 3100 (Prima banka Slovensko, a. s.)
Konštantný symbol: 0968

Dary poštovou poukážkou typu U

Údaje pre zasielanie príspevkov poštovou peňažnou poukážkou typu U:

IBAN: SK3531000000004030030807
BIC - SWIFT: LUBASKBX
Číslo účtu: 4030030807 / 3100
Konštantný symbol: 0558
Názov a adresa príjemcu: MIVA Slovensko, n. f., Brančská 7, 851 05 Bratislava

 

Darujte 2% z daní

Ak vám daňové priznanie robí váš zamestnávateľ,

budete potrebovať tieto dve tlačivá.

Stiahnite si ich tu:

1. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (potvrdí zamestnávateľ)
2.  Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby


Ak si daňové priznanie robíte sami,

budete potrebovať nasledovné údaje o prijimateľovi:

Udaje o prijimatelovi do DP

 

ĎAKUJEME!