15.05.2015

Oslávili sme Nedeľu Sv. Krištofa. Tento rok v máji.

Nebeským patrónom MIVA Slovensko, n. f., organizácii, ktorá pomáha misionárom v ich mobilite, je sv. Krištof. Tento svätý má v gréckokatolíckom kalendári sviatok  9. mája. Po zvážení aj ďalších okolnosti došlo k zlúčeniu Krištofovej nedele s odpustom Gréckokatolíckej farnosti v Petržalke. Patrónom tejto farnosti je blahoslavený biskup - mučeník Vasiľ Hopko, ktorý  má sviatok 11. mája. Táto farnosť slávi sväté liturgie v kostole Sv. Rodiny. Je to pamätné miesto, kde sv. Ján Pavol II. vyhlásil 14. septembra 2003
za blahoslavených gréckokatolíckeho biskupa Vasiľa a  rímskokatolícku rádovú sestru Zdenku. Tento priestor je zhmotnením túžby sv. Jána Pavla II., aby cirkev dýchala oboma stranami pľúc – východnou aj západnou. Túto túžbu mal aj blahoslavený biskup Vasiľ vyjadrenú vo svojom hesle: „Aby všetci boli jedno!“

Svata liturgia

Slávnostnú sv. liturgiu slávil o. generálny vikár Mons. Vladimír Skyba, spolu
s o. dekanom Ľubomírom Matejovičom, farárom Gréckokatolíckej farnosti v Petržalke a predsedom MIVA Slovensko  10. mája 2015 v kostole Sv. Rodiny v Petržalke. Po jej skončení o. generálny vikár Vladimír Skyba požehnal autá prítomným veriacim na parkovisku pri kostole (doteraz  sa to dialo v júli). Takto, už tradične vyprosujeme požehnanie pre naše dopravné prostriedky, aby sme sa vždy šťastne a v zdraví vrátili z našich ciest do našich domovov.

Posvatenie autPosvatenie aut