30.12.2015

Požehnaný a šťastný nový rok!

Všetkým našim darcom chceme poďakovať a zaželať požehnaný a šťastný nový rok, nech sa vám darí na všetkych vašich cestách.