02.08.2017

Nový projekt - auto do Rwandy

Tento rok máme schválený pojekt pomoci pre slovenského misionára, p. V. Chovanca, ktorý pôsobí v africkej Rwande. 

Viac o projekte sa dočítate v sekcii projekty.