26.07.2014

Medzinárodné stretnutie MIVA v Rakúsku

Pri príležitosti oslavy Krištofovej akcie 2014 v Rakúskom mestečku Stadl-Paura, usporiadala rakúska MIVA medzinárodné stretnutie organizácií MIVA. Stretnutia sa zúčastnili organizácie MIVA z Holandska, Chorvátska, Poľska, Rakúska, Slovinska, Švajčiarska, Veľkej Británie a samozrejme aj zo Slovenska.
Na stretnutí jednotlivé MIVA organizácie odprezentovali svoju prácu a spôsob akým pracujú. Ostatní predstavitelia organizácií veľmi ocenili prácu MIVA Slovensko, najmä vzhľadom na to, že jediná MIVA Slovensko medzi ostatnými MIVA-mi je plne dobrovoľnícka bez platených zamestnancov.
O. Ľ. Matejovič st. tiež v nedeľu koncelebroval na slávnostnej sv. liturgií spolu s otcom biskupom Ludwigom Schwarzom.