01.05.2015

Nedeľa sv. Krištofa tento rok v máji!

Pozývame vás na slávnostnú Svätú liturgiu v Kostole Svätej Rodiny v Petržalke. Tento rok oslávime Krištofovu Nedeľu 10. mája o 15:30 Svätou litrugiou, po ktorej bude nasledovať posvätenie áut veriacich na parkovisku v areáli kostola.

MIVA Slovensko, n. f. aj tento rok usporadúva Krištofovu akciu na podporu misionárov. Misijná organizácia MIVA na celom svete sa aj tento rok snaží spojiť vďačnosť vodičov za ubehnuté kilometre s podporou misionárov, a to zabezpečovaním ich mobility, prostredníctvom kúpy dopravných prostriedkov.

Tento rok Krištofova nedeľa v chráme Sv. Rodiny v Bratislave-Petržalke bude slávená podľa gréckokatolíckeho kalendára (Sv. Krištof – 9. mája). Po sv. liturgii, ktorá sa začne 10. mája 2015 o 15.30 hodine, budú posvätené autá prítomným veriacim.
Samozrejme, že môžu prísť aj tí, ktorí si dali posvätiť auto aj pred rokom. Tak ako každoročne posviacame byty i domy, aby sme si aktualizovali vyprosenie Božieho požehnania pre naše domovy, vyprosujeme si požehnanie aj pre naše dopravné prostriedky a to s prosbou, aby sme sa vždy šťastne a v zdraví vrátili z našich ciest do našich domovov.

Okrem toho myslíme aj na mobilitu našich misionárov a dávame milodar
na kúpu  dopravného prostriedku.

Minulý rok, sme vďaka aj vašim milodarom, zakúpili deväťmiestne vozidlo
pre Užhorodskú gréckokatolícku teologickú akadémiu.

Tešíme sa na vás!

Plagat Nedela sv. Kristofa