23.12.2016

Požehnané a milostiplné Vianoce

S nami Boh,
čujte všetky národy a kajajte sa,
lebo s nami Boh!
Čujte všetky diaľavy zeme!
Mocní sveta, kajajte sa,
lebo s nami Boh!

Ikona Rozdestvo

Požehnané a milostiplné sviatky Kristovho narodenia a požehnaný nový rok 2017 praje a vyprosuje
Mgr. Ľubomír Matejovič, predseda MIVA Slovensko, n.f. a Správna rada MIVA Slovensko, n. f.