Pomoc mladému misionárovi pátrovi Miroslavovi v Jarosľavli

1 / 2004

Dacia Solenza

Páter Miroslav Foriš, SVD

Jarosľavl, Rusko

Odovzdané - 2004