Starší mikrobus UAZ na Sibír

2 / 2001

Mikrobus UAZ

Saleziáni Don Bosca

Sibír, Rusko

Odovzdané - 2001