Terénna Toyota pomáha slovenskému misionárovi v Bolívií

1 / 2013

Toyota Tacoma

Páter Miloš Miko, Misionari identes Krista Vykupitela

S. Ignacio de Velasco, Bolivia

Odovzdané - 2013

Páter Miloš Miko je slovensky misionár, kongregácie Misioneros Identes de Cristo Redentor (Misionari identes Krista Vykupitela). Pôsobí v Bolívii v S. Ignacio de Velasco, 300 km od Brazílskych hraníc, celkom už 7 rokov v Bolívii (predtým 6 rokov v La Paze, v Detskom Domove Ciudad del Niño Jesus).

Pracujú vo vidieckych podmienkach, zatiaľ s veľmi limitovanou úrovňou infraštruktúry so zlými cestami. Ich misia spočíva v jednej vidieckej farnosti, ktorá je zložená z malých "comunidades" - osád, ďaleko od seba so zlými komunikačnými možnosťami.

Okrem toho majú na starosti jednu strednú poľnohospodársku školu pre vidieckych chlapcov indiánskeho pôvodu a v meste San Ignacio tiež jednu školu a skupinku opustených deti z La Pazu. Toyotu, ktorú používali, má už viac ako 10 rokov a v tamojších podmienkach sa už rozpadla a potrebovala výmenu.

MIVA Slovensko, n. f. na kúpu novej terénnej Toyoty Tacomy prispela 17840€.