ODOVZDANÉ - Toyota Hilux pre slovenského misionára v africkom Čade.

1 / 2015

Toyota Hilux

o. Juraj Augustín

N´Djaména, Čad

Odovzdané - 2015

Miestna situácia a okolnosti:  farnosť WILIA Esperance, Goré, Ndjaména má filiálky, kam dochádzajú denne, jeho filiálka má okolo tisíc katolíkov, katechumenov je vyše päťsto, katechistov 26

Aké úlohy treba plniť?  Dochádzať na filiálky, do nemocnice, k chorým, návšteva farníkov, zariaďovať potrebné vybavovania na arcibiskupstve a iných inštitúciách.

Aké vzdialenosti majú byť pokryté?  Na filiálku 2 KM, do Seminára 12 KM, do formačného centra 12 Km, na Biskupský úrad 12 km, na dekanát 7 km.

Terén / kvalita ciest: asfalt, hlina, piesok

 Odporúčanie miestneho biskupa: Mons. Afons Karamba, administrator diecézy N´Djaména, Tchad - Afrique