ODOVZDANÉ - Chevrolet Niva 4x4 pre Saleziánov Don Bosca

1 / 2016

Chevrolet Niva 4x4

Saleziáni Don Bosca

Baku, Azerbajdžan

Odovzdané - Odovzdané, 2016

Miestna situácia a okolnosti:  Katolícka Cirkev je v Azerbajdžane opäť prítomná od roku 1997 (posledný kostol tu bol Sovietskym režimom zrúcaný v roku 1931). V roku 2000 tu prichádzajú prví dvaja saleziáni, kterým bola zverená správa tejto misie Kongregáciou pre evanjelizáciu národov v Ríme.

Aké úlohy treba plniť?  Apoštolské výjazdy do rôznych regionov Azerbajdžanu, pomoc sestrám Milosrdnej lásky. Počas prázdnin
na zabezpečenie evanjelizačno – výchovných táborov pre deti, mládež a dospelých.

Aké vzdialenosti majú byť pokryté?  V samotnom Baku, ktorého dĺžka je 43km. Do Lenkarnu je 350km, do Gendže 460km.

Terén / kvalita ciest: rôzna -asfalt, ale aj zle upravené terénne cesty.

Odporúčanie miestneho biskupa: Mons. Vladimír Fekete, Apoštolský prefekt
v Azerbajdžane