ODOVZDANÉ - Toyota do Rwandy

1 / 2017

Toyota Land Cruiser Hardtop 76 (4x4) 5 doors

Páter Vlastimil Chovanec, Rogacionisti Srdca Ježišovho

Centre st. Antoine, Nyanza, Rwanda, Afrika

Odovzdané - Odovzdané, 2018

Páter Vlastimil Chovanec (nar. 1981) pochádza z Abrahámoviec. V Ríme absolvoval teológiu
na Lateranskej univerzite. V roku 2008 zložil v Ríme večné sľuby v Kongregácii rogacionistov Ježišovho Srdca (RCJ). Pater Chovanec pracuje v rogacionistickom Centre sv. Antona v stredoafrickej Rwande. Centrum sa  nachádza v meste Nyanca. Je to mesto, kde kedysi sídlili rwandskí králi.  Počas genocídy sa tu skrývalo vyše 800 ľudí. Napriek tomu, že útočníci útočili aj na kostoly, Centrum ušetrili. Bolo postavené talianskymi rogacionistami v 80. a 90. rokoch 20. storočia. V centre sa venujú výchove sirôt, opusteným deťom i deťom ulice, ale aj pomoci chudobným.