ODOVZDANÉ - Toyota Coaster do Bolívie

1 / 2020

Toyota Coaster

P. Miloš Miko

San Ignacio de Velasco, Bolívia

Odovzdané - Odovzdané, 2021

Auto pre misijnú prácu P. Miloša Miku, slovenského misionára v San Ignacio de Velasco v Bolívii – Centrum pre deti a mládež.

Miestna situácia a okolnosti

- V situácii, keď sú miestne deti a mládež v stave ekonomických a technologických zmien, pričom rodinné štruktúry sú veľmi slabé, je dôležitou úlohou Cirkvi vytvárať v rámci novej evanjelizácie, podmienky pre integrálny rozvoj.

 

Aké úlohy treba plniť?

- zvážanie a odvážanie deti do komunitného centra misie v meste z dedín

 

Aké vzdialenosti majú byť pokryté?

-       denne  70 -110 km

-       víkend 200-500 km