ODOVZDANÉ - Nissan leaf (elektromobil) na Ukrajinu

01 / 2021

Nissan leaf (elektromobil)

o. Roman Grek

Kijev, Ukrajina

Odovzdané - Odovzdané - 2021

Auto pre misijnú prácu o. Romana Greka, slovenského misionára v Kijeve a jeho spolupracovníkov – Misijný seminár.
Miestna situácia a okolnosti:
- Diecézny misijný seminár „Redemptoris Mater“ je výlučne financovaný z milodarov ľudí dobrej vôle.
- Autá, ktoré vlastníme sú staré a ojazdené.
- Približne štvrtina celkových nákladov seminára ide na pohonné látky, preto by chceli znížiť tieto náklady nákupom dvoch elektronických automobilov a tiež preto, že 90% jazdených km je vo veľkomeste.
- Automobily sú nám potrebné pre formačnú činnosť bohoslovcov, pre misijnú i pastoračnú službu kňazov pracujúcich jak v seminári tak i na misiách v Kyjevsko-Žitomierskej diecéze na Ukrajine.

Aké úlohy treba plniť

- Každý deň na prednášky do diecézneho seminára „Najsvätejšieho srdca Ježiša”, ktoré sa nachádza vo Vorzeli (35 km od nášho seminára)
- 2 krát týždenne formačná a pastoračná činnosť bohoslovcov i kňazov vo farnostiach Kyjeva
- Soboty, nedele pastoračná prax bohoslovcov v rôznych farnostiach Kyjeva
- 3 krát týždenne pastoračná činnosť rektora seminára v misji Ad gentes sv. Zenona

Aké vzdialenosti majú byť pokryté?

- auto priemerne denne bude robiť 100 km.

 Koľkým ľuďom slúžite?

- 25 v seminári
- 450 v rôznych farnostiach
- 30 v misji Ad gentes sv. Zenona