Kúpa auta pre P. Duda

3 / 2009

Lada

P. Ján Duda

Koľčina, Ukrajina

Odovzdané - 2010