Pomáhame misionárom

na ich cestách

Podpora dopravy v misiách

MIVA Slovensko je súčasťou medzinárodnej rodiny MIVA. Našou úlohou je pomáhať slovenským misionárom v ich ťažkej práci, zabezpečovaním ich mobility, najčastejšie nákupom dopravných prostriedkov všetkých druhov.
Súčasne je naším poslaním šíriť kresťanské správanie aj na naše cesty. 

"Na púšti pripravte cestu Pánovi. Vyrovnajte na pustatine chodník nášmu Bohu!"

Posledné novinky

Požehnané a milostiplné Vianoce

Požehnané a milostiplné sviatky Kristovho narodenia a požehnaný nový rok 2017

Čítaj viac

Nedeľa sv. Krištofa 2016 je za nami (fotky)

Nedeľu sv. Krištofa sme opäť oslávili slávnostnou sv. Liturgiou, ktorú v bratislavskej Petržalke slúžil o. biskup Rusnák a na ktorej koncelebroval...

Čítaj viac