Pomáhali sme misionárom

na ich cestách

MIVA Slovensko je v likvidácii

V roku 2022 sme sa po dlhej úvahe, z časových a personálnych dôvodov rozhodli činnosť fondu ukončiť. 

Ďakujeme všetkým našim doterajším podporovateľom. Za roky existencie MIVA Slovensko aj vďaka vám pomohla mnohým misionárom na ich cestách. Pán Boh zaplať!

MIVA Slovensko bola súčasťou medzinárodnej rodiny MIVA. Našou úlohou je pomáhať slovenským misionárom v ich ťažkej práci, zabezpečovaním ich mobility, najčastejšie nákupom dopravných prostriedkov všetkých druhov.
Súčasne bolo naším poslaním šíriť kresťanské správanie aj na naše cesty. 

"Na púšti pripravte cestu Pánovi. Vyrovnajte na pustatine chodník nášmu Bohu!"