Pomáhame misionárom

na ich cestách

Podpora dopravy v misiách

MIVA Slovensko je súčasťou medzinárodnej rodiny MIVA. Našou úlohou je pomáhať slovenským misionárom v ich ťažkej práci, zabezpečovaním ich mobility, najčastejšie nákupom dopravných prostriedkov všetkých druhov.
Súčasne je naším poslaním šíriť kresťanské správanie aj na naše cesty. 

"Na púšti pripravte cestu Pánovi. Vyrovnajte na pustatine chodník nášmu Bohu!"

Posledné novinky

Nový projekt - auto do Rwandy

Nový projekt pre misionára v africkej Rwande.

Čítaj viac

Krištofova Nedeľa 2017

Opäť máme za sebou každoročnú slávnosť.

Čítaj viac