Pomáhame misionárom

na ich cestách

MIVA Slovensko je súčasťou medzinárodnej rodiny MIVA. Našou úlohou je pomáhať slovenským misionárom v ich ťažkej práci, zabezpečovaním ich mobility, najčastejšie nákupom dopravných prostriedkov všetkých druhov.

Súčasne je naším poslaním šíriť kresťanské správanie aj na našich cestách. 

"Na púšti pripravte cestu Pánovi. Vyrovnajte na pustatine chodník nášmu Bohu!"