Venujte 2 %
misionárom na cestách

Na čo budú 2 % použité?

Finančné prostriedky získané z 2 % daní využijeme na pomoc misionárom vo svete. Na zakúpenie bicyklov, auta, školského autobusu, alebo invalidných vozíkov. Žiadostí o pomoc stále pribúda. Táto finančná čiastka bude celá venovaná na projekty MIVA Slovensko v misijných krajinách.

Vopred Vám ďakujeme za Vašu pomoc a úsilie pri administrácii venovania 2 % Vašich daní!

Postup je jednoduchý:

Zamestnanci:

Do 15.2. požiadajte o ročné zúčtovanie dane. Následne obdržíte od Zamestnávateľa potvrdenie o zaplatení dane. Tento doklad použijete na výpočet 2 %, pričom vyplníte vyhlásenie, ktoré si môžete stiahnuť na našej stránke (vyhlásenie pre 2 resp.3 – ak ste vykonávali v minulom roku dobrovoľnícku činnosť min. 40 hodín – vtedy je potrebné doložiť aj potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti). 

Potvrdenie o zaplatení dane, vyhlásenie (resp.aj potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti) doručte, prosím, do 30.4. tohto roka na daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska.

 

Podnikatelia (fyzické osoby):

údaje pre tento účel vpisujú priamo do daňového priznania za minulý rok.

Podnikatelia (právnické osoby):

údaje pre tento účel vyplňujú v daňovom priznaní.

 

Ak máte ako zamestnanec možnosť ovplyvniť, či, a kam firma venuje soje 2 %, budeme radi, ak dáte o nás vedieť.

Ak potrebujete pomôcť, pokojne nám zavolajte na 0911 532 595.

ÚDAJE PRE MESAČNÝ TRVALÝ PRÍKAZ:
Číslo účtu: SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (MIVA Slovensko)
Suma:  xx €
Váš variabilný symbol: číslo objednávky

AKO DAROVAŤ OPAKOVANE?
Vybrali ste si platbu mesačne. Najjednoduchšie je vytvoriť trvalý príkaz na túto sumu (alebo aj inú) s Vašim variabilným symbolom (číslo objednávky). Každá platba s Vašim variabilným symbolom bude priradená k Vášmu e-mailu, na ktorý Vám príde potvrdenie o dare s poďakovaním.

Ďakujeme Vám v mene všetkých misionárov!

×