Národný týždeň svätého Krištofa

Národný týždeň svätého Krištofa prebieha v júli.

Na sviatok patróna všetkých cestujúcich, svätého Krištofa, sa v slovenských farnostiach počas víkendu okolo 24. júla požehnáva veľké množstvo dopravných prostriedkov. Či už niekto príde s kočíkom, kolobežkou, bicyklom alebo vo svojom aute – mobilite sa medze nekladú -, každý dostane požehnanie na ochranu pred nehodami a na bezpečné návraty domov.

Bližšie informácie a podnety zverejníme neskôr.

ÚDAJE PRE MESAČNÝ TRVALÝ PRÍKAZ:
Číslo účtu: SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (MIVA Slovensko)
Suma:  xx €
Váš variabilný symbol: číslo objednávky

AKO DAROVAŤ OPAKOVANE?
Vybrali ste si platbu mesačne. Najjednoduchšie je vytvoriť trvalý príkaz na túto sumu (alebo aj inú) s Vašim variabilným symbolom (číslo objednávky). Každá platba s Vašim variabilným symbolom bude priradená k Vášmu e-mailu, na ktorý Vám príde potvrdenie o dare s poďakovaním.

Ďakujeme Vám v mene všetkých misionárov!

×