Národný týždeň svätého Krištofa

Svätý Krištof je patrónom cestujúcich, misionárov, ale aj našej organizácie. Sviatok svätého Krištofa slávime každoročne 24. júla. Je to v strede leta, prázdnin, kedy najviac sadáme či už do auta alebo na bicykel. Preto nie je zlé, dať naše cesty pod ochranu sv. Krištofa, aby sme šťastlivo prišli do cieľa, ale aj sa vrátili domov.

Preto by sme radi podnietili kňazov, aby vo svojej farnosti, alebo spoločenstve veriacich požehnali ich autá, bicykle, motorky, kolobežky, ale aj odrážadlá, trojkolky, alebo invalidné vozíky. Hranice sa tomto neurčujú. Jednoducho s mottom „Mobilita pre všetkých“, to môže byť akýkoľvek dopravný prostriedok.

Radi by sme dali pri tomto podujatí do pozornosti aj potreby slovenských misionárov vo svete, ktorí nemajú k dispozícii dopravné prostriedky, a to či už modlitbou za nich, alebo finančnou podporou cez našu organizáciu im pomohli prekonávať nie len problémy, ale aj vzdialenosti, ktoré nebývajú malé.

Zapojte sa

Vytlačte si plagát s motívom sv. Krištofa – patróna cestujúcich, misionárov, aby ste mohli informovať o tomto podujatí vo svojom kostole

Objednajte si magnetky, alebo obraz s motívom sv. Krištofa:

Modlitba k svätému Krištofovi

Svätý Krištof, keď si prenášal ľudí cez prudkú rieku, na svojom ramene si niesol aj dieťa Ježiša, a tak si zaslúžil meno „Nositeľ Krista“! Nauč ma tiež prinášať Krista, Pána, tým, ktorí ho ešte nepoznajú.

Na príhovor sv. Krištofa mi, Pane, daj pevnú ruku a jasný zrak, aby som bol vzorným účastníkom cestnej premávky. Daj, aby moje konanie nikomu nevzalo ani nezničilo život.

Večný a všemohúci Bože, ráč vyliať svojho Svätého Ducha na všetkých šoférov. Daj, nech sú ich srdcia podľa vzoru sv. Krištofa naplnené láskou k Tebe a svojim blížnym. Chráň ich pred nehodami. Daj, aby ich vozidlá slúžili druhým a milosť, aby šťastne  docestovali do svojho cieľa.

Amen.

Prikázania pre vodičov

Na ceste si vodič a nie si na nej sám. Nad všetkým je Pán, tvoj Boh, preto na to vždy pamätaj:

1.

Keď jazdíš, nebuď sebecký.

2.

V slovách, skutkoch a gestách voči iným ľuďom nebuď ostrý.

3.

Nezabudni sa pomodliť a uctiť si svätého Krištofa predtým, než sa vydáš na cestu, a poďakuj aj za šťastlivý príchod do svojho cieľa.

4.

Rešpektuj chodcov.

5.

Nezabíjaj - buď triezvy.

6.

Pripútaj sa - budeš v bezpečí.

7.

Nejazdi prirýchlo.

8.

Nevystavuj seba ani ostatných nebezpečenstvu.

9.

Pomôž na ceste tým, ktorí to potrebujú.

10.

Dodržiavaj dopravné predpisy a rešpektuj prácu policajtov.

NECH ŤA PÁN SPREVÁDZA NA TVOJICH CESTÁCH

Bože, žehnaj našu cestu. Daj, aby som šoféroval bezpečne a šťastne dorazil do cieľa. Bože, veď ma!

Svätý Krištof, oroduj za nás!

Prikázania pre vodičov

Na ceste si vodič a nie si na nej sám. Nad všetkým je Pán, tvoj Boh, preto na to vždy pamätaj:

1.

Keď jazdíš, nebuď sebecký.

2.

V slovách, skutkoch a gestách voči iným ľuďom nebuď ostrý.

3.

Nezabudni sa pomodliť a uctiť si svätého Krištofa predtým, než sa vydáš na cestu, a poďakuj aj za šťastlivý príchod do svojho cieľa.

4.

Rešpektuj chodcov.

5.

Nezabíjaj - buď triezvy.

6.

Pripútaj sa - budeš v bezpečí.

7.

Nejazdi prirýchlo.

8.

Nevystavuj seba ani ostatných nebezpečenstvu.

9.

Pomôž na ceste tým, ktorí to potrebujú.

10.

Dodržiavaj dopravné predpisy a rešpektuj prácu policajtov.

NECH ŤA PÁN SPREVÁDZA NA TVOJICH CESTÁCH

Bože, žehnaj našu cestu. Daj, aby som šoféroval bezpečne a šťastne dorazil do cieľa. Bože, veď ma!

Svätý Krištof, oroduj za nás!

ÚDAJE PRE MESAČNÝ TRVALÝ PRÍKAZ:
Číslo účtu: SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (MIVA Slovensko)
Suma:  xx €
Váš variabilný symbol: číslo objednávky

AKO DAROVAŤ OPAKOVANE?
Vybrali ste si platbu mesačne. Najjednoduchšie je vytvoriť trvalý príkaz na túto sumu (alebo aj inú) s Vašim variabilným symbolom (číslo objednávky). Každá platba s Vašim variabilným symbolom bude priradená k Vášmu e-mailu, na ktorý Vám príde potvrdenie o dare s poďakovaním.

Ďakujeme Vám v mene všetkých misionárov!

×