Poslanie

MIVA Slovensko je humanitárna organizácia Katolíckej cirkvi. Podporuje dopravu misionárov na miestach, kde pôsobia, a to najmä kúpou dopravných prostriedkov. Najčastejšie zabezpečuje pre nich autá, bicykle, motocykle a sanitky. Jej ďalším poslaním je šíriť kresťanského ducha na našich cestách. V modlitbách prosí patróna cestujúcich svätého Krištofa o pomoc a ochranu. MIVA Slovensko je súčasťou medzinárodnej rodiny MIVA, ktorá v podobnom duchu funguje v mnohých krajinách sveta.

Mobilita pre všetkých. Prinášame Krista.

MIVA - skratka

MIVA je skratka slovného spojenia Mission Vehicle Association (z nem. Missions-Vekehrs-Arbeitsgemeintschaft – Pracovná skupina pre dopravu v misijných krajinách). Je stopercentne financovaná z darov. Jej poslaním je financovať všetky druhy dopravy v rámci misií a rozvojovej pomoci.

MIVA - logo

Logo vyjadruje cesty, ktoré vytvárajú križovatku a zároveň kríž. Prinášame Krista na cestách v misijných krajinách a na našich cestách chceme byť na príhovor svätého Krištofa spojení s Kristom. Bodka na písmene i symbolizuje človeka, ktorý je v strede misie a pomoci. Červená a tehlová farba je veľmi často farbou ciest v Afrike.

MIVA - misia

„Ježiš povedal: Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“ (Jn 14,6)

Prinášame Krista – cestu pre všetkých.

MIVA - cieľ

Naším mottom je „Mobilita pre všetkých“. Mali by sme sa vedieť podeliť a pomôcť so zabezpečením dopravných prostriedkov tým, ktorí to nevyhnutne potrebujú. Dopravné prostriedky MIVA nie sú vôbec luxusné. Slúžia na nevyhnutnú potrebnú starostlivosť a dôstojný život.

MIVA - jedinečnosť

MIVA je humanitárna organizácia s jasným zameraním – pomáhať so zabezpečením dopravy v najchudobnejších krajinách sveta. Ani jeden projekt pomoci sa nedá uskutočniť bez dopravných prostriedkov. Preto je MIVA v otázke pomoci s mobilitou partnerom mnohých humanitárnych organizácií a slovenských misionárov na celom svete.

MIVA - význam

V Európe sme zaťažení príliš hustou premávkou. Aby sme sa dostali do svojho cieľa, často čakáme v dlhých dopravných zápchach. V najchudobnejších častiach sveta naopak často chýbajú dopravné prostriedky. Ešte stále existujú napríklad oblasti s rozlohou niekoľko tisíc kilometrov štvorcových bez spoľahlivých dopravných prostriedkov. Práve na tieto oblasti sa MIVA zameriava.

MIVA - sväté omše

Svätá omša je pre nás najcennejšou hodnotou.

Prekonávať vzdialenosť

Predstavte si územie s rozlohou 10 000 km², čo je približne veľkosť prešovského kraja. Nenašli by ste tu ani jedno auto. Takéto regióny na svete stále existujú. MIVA pôsobí práve na takýchto miestach a pomáha pri zabezpečovaní životne dôležitej mobility. Slúži na prepravu chorých do nemocnice, na uľahčenie cesty školského personálu a detí do školy, na to, aby sa kňazi, misionári a lekári dostali do odľahlých oblastí, na prepravu humanitárnej pomoci a liekov, na dovoz stavebného materiálu do dedín a na mnoho iného. Keď spoločnosť MIVA financuje nejaké vozidlo, v žiadnom prípade nejde o luxusný tovar. Veľmi často ide o záchranu ľudského života. Autá MIVA prekonávajú nielen priestorové vzdialenosti, ale aj vzdialenosť človeka k človeku.

MIVA Slovensko je členom Fóra kresťanských inštitúcií a členom Rady KBS pre misie.

MIVA Slovensko je humanitárna organizácia Katolíckej cirkvi. Podporuje dopravu misionárov na miestach, kde pôsobia, a to najmä kúpou dopravných prostriedkov. Najčastejšie zabezpečuje pre nich autá, bicykle, motocykle a sanitky. Jej ďalším poslaním je šíriť kresťanského ducha na našich cestách. V modlitbách prosí patróna cestujúcich svätého Krištofa o pomoc a ochranu. MIVA Slovensko je súčasťou medzinárodnej rodiny MIVA, ktorá v podobnom duchu funguje v mnohých krajinách sveta.

Mobilita pre všetkých. Prinášame Krista.

MIVA - skratka

MIVA je skratka slovného spojenia Mission Vehicle Association (z nem. Missions-Vekehrs-Arbeitsgemeintschaft – Pracovná skupina pre dopravu v misijných krajinách). Je stopercentne financovaná z darov. Jej poslaním je financovať všetky druhy dopravy v rámci misií a rozvojovej pomoci.

MIVA - logo

Logo vyjadruje cesty, ktoré vytvárajú križovatku a zároveň kríž. Prinášame Krista na cestách v misijných krajinách a na našich cestách chceme byť na príhovor svätého Krištofa spojení s Kristom. Bodka na písmene i symbolizuje človeka, ktorý je v strede misie a pomoci. Červená a tehlová farba je veľmi často farbou ciest v Afrike.

MIVA - misia

„Ježiš povedal: Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“ (Jn 14,6)

Prinášame Krista – cestu pre všetkých.

MIVA - cieľ

Naším mottom je „Mobilita pre všetkých“. Mali by sme sa vedieť podeliť a pomôcť so zabezpečením dopravných prostriedkov tým, ktorí to nevyhnutne potrebujú. Dopravné prostriedky MIVA nie sú vôbec luxusné. Slúžia na nevyhnutnú potrebnú starostlivosť a dôstojný život.

MIVA - jedinečnosť

MIVA je humanitárna organizácia s jasným zameraním – pomáhať so zabezpečením dopravy v najchudobnejších krajinách sveta. Ani jeden projekt pomoci sa nedá uskutočniť bez dopravných prostriedkov. Preto je MIVA v otázke pomoci s mobilitou partnerom mnohých humanitárnych organizácií a slovenských misionárov na celom svete.

MIVA - význam

V Európe sme zaťažení príliš hustou premávkou. Aby sme sa dostali do svojho cieľa, často čakáme v dlhých dopravných zápchach. V najchudobnejších častiach sveta naopak často chýbajú dopravné prostriedky. Ešte stále existujú napríklad oblasti s rozlohou niekoľko tisíc kilometrov štvorcových bez spoľahlivých dopravných prostriedkov. Práve na tieto oblasti sa MIVA zameriava.

MIVA - sväté omše

Svätá omša je pre nás najcennejšou hodnotou.

Prekonávať vzdialenosť

Predstavte si územie s rozlohou 10 000 km², čo je približne veľkosť prešovského kraja. Nenašli by ste tu ani jedno auto. Takéto regióny na svete stále existujú. MIVA pôsobí práve na takýchto miestach a pomáha pri zabezpečovaní životne dôležitej mobility. Slúži na prepravu chorých do nemocnice, na uľahčenie cesty školského personálu a detí do školy, na to, aby sa kňazi, misionári a lekári dostali do odľahlých oblastí, na prepravu humanitárnej pomoci a liekov, na dovoz stavebného materiálu do dedín a na mnoho iného. Keď spoločnosť MIVA financuje nejaké vozidlo, v žiadnom prípade nejde o luxusný tovar. Veľmi často ide o záchranu ľudského života. Autá MIVA prekonávajú nielen priestorové vzdialenosti, ale aj vzdialenosť človeka k človeku.

MIVA Slovensko je členom Fóra kresťanských inštitúcií a členom Rady KBS pre misie.

ÚDAJE PRE MESAČNÝ TRVALÝ PRÍKAZ:
Číslo účtu: SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (MIVA Slovensko)
Suma:  xx €
Váš variabilný symbol: číslo objednávky

AKO DAROVAŤ OPAKOVANE?
Vybrali ste si platbu mesačne. Najjednoduchšie je vytvoriť trvalý príkaz na túto sumu (alebo aj inú) s Vašim variabilným symbolom (číslo objednávky). Každá platba s Vašim variabilným symbolom bude priradená k Vášmu e-mailu, na ktorý Vám príde potvrdenie o dare s poďakovaním.

Ďakujeme Vám v mene všetkých misionárov!

×