Šťastný kilometer

Vianoce pre misionárov na cestách

Cent za šťastný kilometer

Počas Vianoc ďakujeme za dar dieťaťa Ježiša a chceme ďakovať aj za náš život a za šťastne prejazdené kilometre. MIVA Slovensko pomáha misionárom na cestách a vyzýva na vianočnú pomoc. Svojím darom môžete pomôcť misionárom stať sa viac mobilnými.

Aby sme misionárom pomohli vykonávať ich poslanie, zabezpečujeme pre nich dopravné prostriedky. Väčšinou totiž pôsobia v regiónoch, ktoré sú od miest veľmi vzdialené. Okrem toho sú prístupové cesty na mnohých miestach veľmi zlé a naši misionári často chodia aj do oblastí, kam len zriedka niekto príde. Dopravné prostriedky sa používajú aj pri dovoze potravín a stavebného materiálu a pri odvoze chorých do nemocníc – môžu tak zachrániť ľudské životy.

Ďakuj Bohu za každý šťastný kilometer a pomôž misionárom.

  • 5 000 šťastných kilometrov za rok = 5 eur
  • 10 000 šťastných kilometrov za rok = 10 eur
  • 20 000 šťastných kilometrov za rok = 20 eur

Jednoducho za každých šťastných 1000 km 1 euro. 

  • Pomôžte prevodom na účet: SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (SLSP)
  • Variabilný symbol: 3030, do poznámky napíšte svoju adresu alebo mail.

Cent za šťastný kilometer


      km.

  €.


     € (sumu môžete znížiť alebo zvýšiť)ÚDAJE PRE MESAČNÝ TRVALÝ PRÍKAZ:
Číslo účtu: SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (MIVA Slovensko)
Suma:  xx €
Váš variabilný symbol: číslo objednávky

AKO DAROVAŤ OPAKOVANE?
Vybrali ste si platbu mesačne. Najjednoduchšie je vytvoriť trvalý príkaz na túto sumu (alebo aj inú) s Vašim variabilným symbolom (číslo objednávky). Každá platba s Vašim variabilným symbolom bude priradená k Vášmu e-mailu, na ktorý Vám príde potvrdenie o dare s poďakovaním.

Ďakujeme Vám v mene všetkých misionárov!