AUTO A MOTORKA DO MOZAMBIKU

Mobilná klinika sv. pátra Pia.

Žiadateľ projektu MIVA Slovensko: Mobilná klinika svätého pátra Pia

Miesto pôsobenia: MOZAMBIK – diecéza Tete

Diecéza/rád: diecéza Tete – o.biskup Diamantino Antunes Guapo

Dopravný prostriedok: off road Toyota, motorka

Predpokladaná cena: 

AUTO: 29.000€ (8.700 € z vlastných zdrojov, žiadosť o financovanie cez projekt MIVA Slovensko 20.300€)

MOTORKA: 1.500€

Aká je na mieste situácia:

Veľká chudoba – materiálna, aj intelektuálna. Je tu nedostatok potravín, pitnej vody a liekov. Sú tu rozšírené choroby – malária, infekcie, cholera, HIV, TBC.

V období sucha (marec – december) je ideálne využívať auto, avšak v období dažďov (december – február)  sa autom jazdiť nedá. Cesty sú plné blata a ťažko prejazdné. Vtedy si prenajímajú motorky, aby previezli personál, doktorov a lieky na odľahlé miesta. 

V oblasti pracujú 3 lekári a 3-4 zamestnanci kliniky a ošetria cca 150 pacientov denne. V januári t.r. ošetrili cca 1000 pacientov. Klinika má dobré meno a je pre danú lokalitu neskutočne dôležitá. Je pod patronátom miestneho biskupa.

Na čo bude dopravný prostriedok využívaný:

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti ľuďom žijúcim hlboko v buši pri rieke Zambezi, malnutričný program, sociálna páca

Aké vzdialenosti sa prekonávajú a aké sú cestné podmienky:

Denne cca 150 km. Cesty sú veľmi neupravované a kamenisté.

 Chcem podporiť nákup auta a motorky do Mozambiku:

1. PRIAMO NA ÚČET
SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (SLSP)

Do poznámky: vaša adresa alebo e-mail

variabilný symbol: 1116

2. CEZ REGISTRÁCIU

ÚDAJE PRE MESAČNÝ TRVALÝ PRÍKAZ:
Číslo účtu: SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (MIVA Slovensko)
Suma:  xx €
Váš variabilný symbol: číslo objednávky

AKO DAROVAŤ OPAKOVANE?
Vybrali ste si platbu mesačne. Najjednoduchšie je vytvoriť trvalý príkaz na túto sumu (alebo aj inú) s Vašim variabilným symbolom (číslo objednávky). Každá platba s Vašim variabilným symbolom bude priradená k Vášmu e-mailu, na ktorý Vám príde potvrdenie o dare s poďakovaním.

Ďakujeme Vám v mene všetkých misionárov!

×