1
1
2
1
1
1

Toyota do Rwandy

1/2017
Toyota Land Cruiser Hardtop 76 (4×4) 5 doors
Páter Vlastimil Chovanec, Rogacionisti Srdca Ježišovho
Centre st. Antoine, Nyanza, Rwanda, Afrika
Odovzdané – 2018

Čítať viac »
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
1
1
2
1
1
1
2
3
1
1
2

ÚDAJE PRE MESAČNÝ TRVALÝ PRÍKAZ:
Číslo účtu: SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (MIVA Slovensko)
Suma:  xx €
Váš variabilný symbol: číslo objednávky

AKO DAROVAŤ OPAKOVANE?
Vybrali ste si platbu mesačne. Najjednoduchšie je vytvoriť trvalý príkaz na túto sumu (alebo aj inú) s Vašim variabilným symbolom (číslo objednávky). Každá platba s Vašim variabilným symbolom bude priradená k Vášmu e-mailu, na ktorý Vám príde potvrdenie o dare s poďakovaním.

Ďakujeme Vám v mene všetkých misionárov!

×