1/2014
Hyundai H1
Teologická akadémia blahosl. T. Romžu
Mukačevo, Ukrajina
Odovzdané - 2014

Úžitkový Hyundai na Ukrajinu

Užhorodská gréckokatolícka teologická akadémia blahoslaveného Teodora Romžu je formačným a študijným centrom Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie. V súčasnosti sa v akadémii pripravuje ku kňazstvu 79 seminaristov. Zároveň pri akadémii účinkuje Katecheticko-pedagogický inštitút biskupa Andreja Bačinského, Inštitút histórie Cirkvi Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie, prebiehajú kurzy kantorov a iné aktivity, ktoré majú dôležitý vplyv na život miestnej gréckokatolíckej cirkvi.

Vykonávanie spomínaných aktivít veľakrát vyžaduje potrebu deväťmiestneho úžitkového vozidla, ktoré by slúžilo pre organizáciu výjazdných konferencií, rozličných stretnutí na rôznych miestach Zakarpatskej oblasti a aj Ukrajiny. Mnohokrát sú to viac ako 200 – 300 km vzdialenosti a prenájom podobného vozidla tiež vyžaduje nemalú sumu.

Približná cena daného vozidla sa začína od 270.000 ukrajinských hrivien, čo v prepočte činí asi 25.700 €, alebo 33.500 USD. Biskupská konferencia USA už darovala na tento projekt 10.000 USD. MIVA Slovensko, n. f. chce prispieť sumou 15.000€.

ÚDAJE PRE MESAČNÝ TRVALÝ PRÍKAZ:
Číslo účtu: SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (MIVA Slovensko)
Suma:  xx €
Váš variabilný symbol: číslo objednávky

AKO DAROVAŤ OPAKOVANE?
Vybrali ste si platbu mesačne. Najjednoduchšie je vytvoriť trvalý príkaz na túto sumu (alebo aj inú) s Vašim variabilným symbolom (číslo objednávky). Každá platba s Vašim variabilným symbolom bude priradená k Vášmu e-mailu, na ktorý Vám príde potvrdenie o dare s poďakovaním.

Ďakujeme Vám v mene všetkých misionárov!

×