2/2013
Toyota Hilux Double cabin
Páter Jozef Humeňanský
Rwanda, Afrika
Odovzdané - 2013

Toyota do troch misií v africkej Rwande

Páter Jozefa Humeňansky, rehoľný kňaz Kongregácie Rogacionistov, rodák z Ovčia v okrese Prešov pracuje v Afrike.

Už trinásty rok je misionárom v Rwande, v krajine smutne preslávenej genocídou a následnými masakrami v roku 1994. Ich apoštolát po ohlasovaní Radostnej zvesti o Víťazstve Božej Lásky v osobe Božieho Syna, Vykupiteľa Sveta, spočíva v práci pre deti siroty, deti z ulíc, deti nainfikovanévírusom HIV a celkove deti zo sociálne slabých vrstiev z periférii, slumov a “bidon ville“.

V Rwande majú tri misie: na západe krajiny, pri Konžských hraniciach v Cyangugu, ďalej na juhu Rwandy, v bývalom kráľovskom meste Nyanza a aj na jednej z periférii hlavného mesta Kigali. Ich apoštolát dušpastiersky i charitatívny vyžaduje časté premiestňovanie sa a k tomu potrebujú aj dopravný prostriedok. Síce mali auto, ale jeho vek na podmienky afrického kontinentu bol naozaj “úctyhodný“, už oslávilo svoju dvadsiatku a podľa slov Pátra Jozefa Humeňanskeho naozaj už doslúžilo, bolo viac v opravovniach ako na cestach.

Na kúpu novej Toyoty Hilux Double cabin MIVA Slovensko, n. f. prispela 15000€.

ÚDAJE PRE MESAČNÝ TRVALÝ PRÍKAZ:
Číslo účtu: SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (MIVA Slovensko)
Suma:  xx €
Váš variabilný symbol: číslo objednávky

AKO DAROVAŤ OPAKOVANE?
Vybrali ste si platbu mesačne. Najjednoduchšie je vytvoriť trvalý príkaz na túto sumu (alebo aj inú) s Vašim variabilným symbolom (číslo objednávky). Každá platba s Vašim variabilným symbolom bude priradená k Vášmu e-mailu, na ktorý Vám príde potvrdenie o dare s poďakovaním.

Ďakujeme Vám v mene všetkých misionárov!

×