História

MIVA Slovensko podporuje dopravy misionárov na miestach v ktorých pôsobia, najčastejšie kúpou dopravných prostriedkov.
Zároveň sme si dávali za cieľ šíriť kresťanského ducha na našich cestách. MIVA Slovensko bola súčasťou medzinárodnej rodiny MIVA, ktorá v podobnom duchu funguje v mnohých krajinách po celom svete.

MIVA na Slovensku

MIVA Slovensko bola zaregistrovaná 30. marca 1998 v Bratislave. Založil ju otec Ľubomír Matejovič (na fotke), ktorý bol aj jej predsedom. Otec Ľubomír vykonával toto poslanie popri svojej pastoračnej úlohe gréckokatolíckeho kňaza. Prvým darom MIVA Slovensko bolo v roku 1998 jeho vlastné osobné auto LADA pre slovenské sestričky z Inštitútu Preblahoslavenej Panny Márie na Ukrajine. V tom istom roku bolo štrnástimi bicyklami podporené Pastoračné centrum diecézy Nalgonda v Indii. Celkový prehľad podporených projektov nájdete tu.
V roku 2023 otec Ľubomír odovzdal MIVA Slovensko pod patronát Pápežských misijných diel na Slovensku.

Medzinárodná MIVA

Zakladateľom MIVY je kňaz a misionár otec Paul Schulte. Organizácia vznikla za neobvyklých okolností – krátko po smrti jedného z misionárov pôsobiacich v Afrike. Pacient by prežil, keby ho včas priviezli do nemocnice. Chorého misionára však nanešťastie mohli viezť len na voze, ktorý ťahali voly. Voz navyše uviazol v bahne. Afričania ho niesli ďalej na provizórnych nosidlách. Keď dorazili po týždni do nemocnice, bolo už neskoro. Zomrel, pretože nebol k dispozícii žiadny vhodný dopravný prostriedok. Otec Paul Schulte, priateľ zosnulého misionára, sa preto rozhodol založiť organizáciu, ktorá by pomáhala s nakupovaním dopravných prostriedkov pre misionárov. To sa mu v Nemecku v roku 1927 aj podarilo. Cieľom novozaloženej organizácie MIVA bola motorizácia misií a jej mottom sa stalo:

„Prinášame Krista na zemi, na vode i vo vzduchu“.

MIVA sa zrodila zo smutného príbehu o strate priateľa, no je aj úžasným príbehom o tom, ako nás ťažkosti v živote môžu podnietiť k veľkým činom.

Otca Paula nazývali aj „lietajúci páter“ – prezývka vznikla vďaka jeho vášni pre letectvo. Fascinovalo to nejedného misionára či priateľa misií – jedným z nich bol aj Karl Kumpfmüller z obce Stadl-Paura v Rakúsku. Nielenže nadviazal kontakt s otcom Paulom, ale takisto začal šíriť myšlienku o MIVA. Od myšlienky sa postupne dostal k jej realizácii. Rozhodol sa založiť nezávislú rakúsku kanceláriu MIVA. V nasledujúcich rokoch boli zriadené kancelárie MIVA v ďalších krajinách: vo Švajčiarsku, Holandsku, Anglicku, Slovinsku, Chorvátsku, na Slovensku a dokonca i v Južnej Kórei, v USA a v Austrálii.

Otec Paul Schulte je zakladateľom MIVA. Tento lietajúci kňaz vzlietne v malom lietadle z Detroitu smerom k polárnemu kruhu. Eskimáci odhŕňajú sneh, keď prichádza otec Schulte. Ľudia ho bežia pozdraviť, lebo miestny hlásateľ hovorí, že prináša zdravotnícke potreby a duchovnú útechu. Pred odletom pomáhajú Eskimáci odpratávať z lietadla sneh, aby mohlo opäť vzlietnuť, a kňazovi zamávajú na rozlúčku.   

MIVA Slovensko, n. f. sa svojou činnosťou zaraďovala do medzinárodnej rodiny MIVA. MIVA Slovensko sa tiež angažovala aj v osvetovej činnosti a šírení kresťanského ducha na slovenských cestách.

ÚDAJE PRE MESAČNÝ TRVALÝ PRÍKAZ:
Číslo účtu: SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (MIVA Slovensko)
Suma:  xx €
Váš variabilný symbol: číslo objednávky

AKO DAROVAŤ OPAKOVANE?
Vybrali ste si platbu mesačne. Najjednoduchšie je vytvoriť trvalý príkaz na túto sumu (alebo aj inú) s Vašim variabilným symbolom (číslo objednávky). Každá platba s Vašim variabilným symbolom bude priradená k Vášmu e-mailu, na ktorý Vám príde potvrdenie o dare s poďakovaním.

Ďakujeme Vám v mene všetkých misionárov!

×