Transparentnosť

Darcovstvo je otázka dôvery. Čo sľúbime, to aj splníme – vysokú efektivitu a transparentnosť, ako aj nízke vedľajšie náklady.

Aj malá suma môže prispieť k pozitívnej zmene života ľudí v najchudobnejších častiach našej planéty. Aj vy môžete svojím darom prispieť k veľkému dielu. Pomôžte nám, aby sme spoločne mohli konať dobro a zvýšili možnosti dopravy misionárov vo svete.

Ak by ste chceli MIVA podporovať dlhodobo, využite trvalý príkaz. Urobíte tak dobrý skutok pravidelne – každý mesiac, štvrťrok alebo polrok.

Kontrola a prerozdeľovanie prostriedkov sa každoročne vykonáva formou prísneho auditu, ktorý vypracuje nezávislý účtovník a audítor. Je to záruka, že peňažné dary sa stopercentne použijú na stanovený cieľ. Audit je preto pre nás samozrejmosťou – ba viac ako to, pretože transparentnosť a dôvera našich darcov je pre nás najvyšším dobrom a každodennou motiváciou.

MIVA Slovensko je osobitná organizácia zaregistrovaná na Ministerstve vnútra ako občianske združenie. Štatutárom MIVA Slovensko sa stal Ivan Kňaze, ktorý menuje koordinátora MIVA Slovensko. Aktuálne je za koordinátorkou MIVA Slovensko vymenovaná Barbora Molnárová. Riaditeľ Pápežských misijných diel na Slovensku zároveň menuje jedného člena predsedníctva. V súčasnosti je ním Marek Poláček.

ÚDAJE PRE MESAČNÝ TRVALÝ PRÍKAZ:
Číslo účtu: SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (MIVA Slovensko)
Suma:  xx €
Váš variabilný symbol: číslo objednávky

AKO DAROVAŤ OPAKOVANE?
Vybrali ste si platbu mesačne. Najjednoduchšie je vytvoriť trvalý príkaz na túto sumu (alebo aj inú) s Vašim variabilným symbolom (číslo objednávky). Každá platba s Vašim variabilným symbolom bude priradená k Vášmu e-mailu, na ktorý Vám príde potvrdenie o dare s poďakovaním.

Ďakujeme Vám v mene všetkých misionárov!

×