Omšový milodar na cesty

1. MIVA pomáha misionárom v chudobných krajinách, aby sa stali mobilnými.

2. Omšovým milodarom ich môžete podporiť v ich každodennej práci.

3. Kňaz slúži svätú omšu "na úmysel darcu", ktorý si môžete zapísať vo formulári - pre Vašu vlastnú evidenciu, alebo si ho len vzbudiť. Úmysly sa do misijných krajín z organizačných a jazykových dôvodov nezasielajú.

4. Sväté omše sú zasielané na odslúženie v čo najkratšom čase. Z vyššie uvedených dôvodov však nie je možné vedieť presný termín odslúženia "Vašej" svätej omše. Môžete mať však istotu, že každá svätá omša bude slávená osobitne čo najskôr. Ďakujeme za pochopenie.

5. Môžete darovať milodar na individuálny počet omší (akýkoľvek počet), na deväť omší (novéna) alebo na tridsať svätých omší (gregoriánske sv. omše).

6. Úmysly bez darovania omšového milodaru môžete zapísať do nedeľných svätých omší. Sväté omše na všetky tieto úmysly spoločne budú slávené vždy v najbližšiu nedeľu kňazom otcom Ivanom Kňaze.

7. Sväté omše na ostatné úmysly budú slúžené samostatne v misijných krajinách, kam budú zaslané v čo najskoršom čase.

8. Prosím vnímajte milodar za svätú omšu ako podporu misionárov vo svete - nie ako "cenu za sv. omšu".

Príspevok na réžiu, poštovné a propagáciu misií

Spolu: 0 eur

Milodarom na sväté omše zverujete kňazovi Váš modlitebný úmysel. Radi by sme upresnili, že svätá omša sa nekupuje ani nepredáva – jej hodnota sa totiž nedá vyjadriť v peniazoch. Je to však prejav našej obety a vďačnosti za tento dar a priamo tým podporujete kňazov v rozvojových oblastiach sveta.

ÚDAJE PRE MESAČNÝ TRVALÝ PRÍKAZ:
Číslo účtu: SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (MIVA Slovensko)
Suma:  xx €
Váš variabilný symbol: číslo objednávky

AKO DAROVAŤ OPAKOVANE?
Vybrali ste si platbu mesačne. Najjednoduchšie je vytvoriť trvalý príkaz na túto sumu (alebo aj inú) s Vašim variabilným symbolom (číslo objednávky). Každá platba s Vašim variabilným symbolom bude priradená k Vášmu e-mailu, na ktorý Vám príde potvrdenie o dare s poďakovaním.

Ďakujeme Vám v mene všetkých misionárov!

×