Auto do Kirgizska

Žiadateľ projektu MIVA Slovensko: katolícky kňaz MARTIN SEBÍŇ

Miesto pôsobenia: Bishkek, Kirgizsko

Diecéza/rád: Katolícka apoštolská administratúra v Kirgizsku

Dopravný prostriedok: automobil Toyota RAV4

Predpokladaná cena: 29.000,-€

 

Kňaz o. Martin Sebíň – je kňazom Banskobystrickej diecézy už 36 rokov. Väčšinu jeho pastoračnej činnosti absolvoval za hranicami Slovenska. 16 rokov pôsobil v Rusku a na Sibíri, teraz už 6. rok v Kirgizsku. V jeho pôsobiskách sa podarilo vybudovať nové kostoly, alebo aj „vybojovať“ vrátenie katolíckeho kostola, ktorý opäť slúži katolíckej farnosti. Taktiež sa podieľal na vybudovaní farského centra. Aktuálne spolupracuje na vybudovaní farského centra v Balykci.

Aká je na mieste situácia:

Kňaz o. Martin Sebíň pôsobil ako farár v katedrále v hlavnom meste Kirgizska – v Bishkeku. Počas pandémie dostal dekrét do mesta Balykci na brehu najväčšieho jazera Kirgizska – Issyk Kull. Momentálne býva vo farnosti Ivanovka.  V Kirgizsku je väčšina kňazov Jezuitov – 6 plus dvaja sú diecézni kňazi (medzi nimi aj otec M. Sebíň). Spolu s kňazmi tu pracuje 5 slovenských sestier – Školské sestry Františkánky a 4 sestry matky Terezy. (Viac informácií o katolíckej cirkvi v Kirgizsku môžete nájsť tu: Catholic Church of Kyrgyzstan – Официальный сайт Римско-католической Церкви Кыргызстана)

Na čo bude dopravný prostriedok využívaný:

Automobil bude využívaný primárne na pastoračnú činnosť, ako aj na aktivity v sociálnej a edukačnej oblasti.

Aké vzdialenosti sa prekonávajú a aké sú cestné podmienky:

Otec Martin Sebíň musí často jazdiť do hlavného mesta, ako aj do okolitých miest za veriacimi, čo sú vzdialenosti 80 – 190 km niekoľkokrát do týždňa. Hlavné cesty sú asfaltované, ale vedú zväčša horským terénom. V mestách sú cesty vo veľmi zlom stave. Autá, ktoré sú k dispozícii sú veľmi opotrebované a vo veľmi zlom technickom stave.

Pozrite si fotografie a video na konci, aby ste videli, v akom prostredí pôsobia misionári v Kirgizsku. (na fotografiách je kaplnka a fara v obci Ivanovka, ako aj príroda v tomto vnútroázijskom štáte)

 

 Chcem podporiť nákup auta do Kirgizska:

1. PRIAMO NA ÚČET
SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (SLSP)

Do poznámky: vaša adresa alebo e-mail

variabilný symbol: 1114

2. CEZ REGISTRÁCIU


Aktuálne vybrané: 220

0 EUR
29 000 EUR
0 EUR
25 000 EUR

ÚDAJE PRE MESAČNÝ TRVALÝ PRÍKAZ:
Číslo účtu: SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (MIVA Slovensko)
Suma:  xx €
Váš variabilný symbol: číslo objednávky

AKO DAROVAŤ OPAKOVANE?
Vybrali ste si platbu mesačne. Najjednoduchšie je vytvoriť trvalý príkaz na túto sumu (alebo aj inú) s Vašim variabilným symbolom (číslo objednávky). Každá platba s Vašim variabilným symbolom bude priradená k Vášmu e-mailu, na ktorý Vám príde potvrdenie o dare s poďakovaním.

Ďakujeme Vám v mene všetkých misionárov!

×