INVALIDNÉ VOZÍKY pre deti v RWANDE

Žiadateľ projektu MIVA Slovensko: p. Vlastimil Chovanec – riaditeľ centra

Miesto pôsobenia: RWANDA – Nyanza

Diecéza/rád: diecéza Butare – o.provinciál Willy Cruz

Dopravný prostriedok: 3 ks invalidných vozíkov

Predpokladaná cena: 520€

 

Aká je na mieste situácia:

Centrum svätého Antona v správe Rogacionistov Srdca Ježišovho pôsobí v meste Nyanza 90 km od hlavného mesta Kigali v Rwande už od roku 1988. Otec Vlastimil Chovanec – misionár zo Slovenska, pôsobí ako riaditeľ tohto centra už 10 rokov. V centre sa venujú päťdesiatim sirotám, opusteným deťom a deťom z ulice. Centrum svätého Antona poskytuje deťom pomoc vo všetkých oblasiach – stravu, oblečenie, zdravotnú starostlivosť, vzdelanie, ale aj duchovnú pastoráciu. Pomáha ale nie len deťom, ktoré sú v centre umiestnené. Svoju pomocnú ruku vystiera aj k ostatným ľuďom, ktorí nemajú finančné prostriedky na zabezpečenie obživy, pomáhajú starším, opusteným a ľuďom na okraji spoločnosti.

 

Na čo bude dopravný prostriedok využívaný:

Deti, pre ktoré sú invalidné vozíky určené sú v centre už vyše roka a pôvodné invalidné vozíky sa značne opotrebovali. Je nutné ich vymeniť za nové, aby sa mohli pohodlne presúvať, ale aj hrať.

Aké vzdialenosti sa prekonávajú a aké sú cestné podmienky:

Deti sa presúvajú primárne v areáli Centra svätého Antona a v mestečku Nyanza.

 

POZRITE SI DOKUMENT priamo z Centra svätého Antona v Rwande, kde pôsobí páter Vlasťo:

 Chcem podporiť nákup invalidných vozíčkov do Rwandy:

1. PRIAMO NA ÚČET
SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (SLSP)

Do poznámky: vaša adresa alebo e-mail

variabilný symbol: 1115

2. CEZ REGISTRÁCIU


ÚDAJE PRE MESAČNÝ TRVALÝ PRÍKAZ:
Číslo účtu: SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (MIVA Slovensko)
Suma:  xx €
Váš variabilný symbol: číslo objednávky

AKO DAROVAŤ OPAKOVANE?
Vybrali ste si platbu mesačne. Najjednoduchšie je vytvoriť trvalý príkaz na túto sumu (alebo aj inú) s Vašim variabilným symbolom (číslo objednávky). Každá platba s Vašim variabilným symbolom bude priradená k Vášmu e-mailu, na ktorý Vám príde potvrdenie o dare s poďakovaním.

Ďakujeme Vám v mene všetkých misionárov!

×