Auto pre redemptoristov na ukrajinu

Žiadateľ projektu MIVA Slovensko: viceprovinciálny predstavený otec Miroslav Bujdoš

Miesto pôsobenia: UKRAJINA, Mukacevská eparchia

Diecéza/rád: Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa (Redemptoristi)

Dopravný prostriedok: jazdené auto

Predpokladaná cena: 6.000€ (2.000 € z vlastných zdrojov, žiadosť o financovanie cez projekt MIVA Slovensko 4.000€)

Aká je na mieste situácia:

Naši dvaja spolubratia, ktorí tam pôsobia okrem pastorácie vo farnosti, sa snažia odpovedať na aktuálne potreby miestnych. V poslednej dobe je to pochopiteľne práca v nemocniciach kvôli vojne, ale organizujú sa aj letné tábory pre deti a mládež. Do nášho kláštora prichádzajú kvôli duchovnému vedeniu aj diecézni kňazi. Vyučuje sa náboženstvo pre miestny dorast.

Na čo bude dopravný prostriedok využívaný:

Farská pastorácia, nemocnice, katechéza v školách, ľudové misie v opustených farnostiach, sociálna služba v podobe charitatívnej pomoci (oblečenie, lieky)

Aké vzdialenosti sa prekonávajú a aké sú cestné podmienky:

Vzdialenosti závisia od danej potreby. Ak sa práca týka mesta, tak nemocnice, alebo potreby farnosti si vyžadujú asi okruh 20 km. Ale ak sa ide na opustené farnosti na celý týždeň, tak je to celá Zakarpatská oblasť na Ukrajine. Cesty sú čiastočne opravené v meste, ale mimo mesta veľmi rozbité.

 Chcem podporiť nákup auta pre redemptoristov na Ukrajinu:

1. PRIAMO NA ÚČET
SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (SLSP)

Do poznámky: vaša adresa alebo e-mail

variabilný symbol: 1112

2. CEZ REGISTRÁCIU


Aktuálne vybrané: 6550

0 EUR
25 000 EUR

ÚDAJE PRE MESAČNÝ TRVALÝ PRÍKAZ:
Číslo účtu: SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (MIVA Slovensko)
Suma:  xx €
Váš variabilný symbol: číslo objednávky

AKO DAROVAŤ OPAKOVANE?
Vybrali ste si platbu mesačne. Najjednoduchšie je vytvoriť trvalý príkaz na túto sumu (alebo aj inú) s Vašim variabilným symbolom (číslo objednávky). Každá platba s Vašim variabilným symbolom bude priradená k Vášmu e-mailu, na ktorý Vám príde potvrdenie o dare s poďakovaním.

Ďakujeme Vám v mene všetkých misionárov!

×