Svätý Krištof - náš patrón

Podľa jednej legendy chcel svätý Krištof, patrón MIVA, použiť svoju silu na pomoc ľuďom. Pomáhal im prechádzať cez prudkú rieku na druhý breh a zachraňoval im tak život. Podľa jeho príkladu by sme aj my mali byť pripravení pomáhať a v rôznych životných situáciách podporovať iných tak, ako môžeme. Pri financovaní dopravy v rámci MIVA dbáme na to, aby sa pomoc pre znevýhodnených ľudí dostala tam, kde je najpotrebnejšia.

Život svätého Krištofa je spätý s mnohými príbehmi. Podľa ďalšej stredovekej legendy sa Offerus (alebo Reprobus) vydal hľadať najmocnejšieho vládcu na svete, ktorému by mohol slúžiť. Bol mohutnej postavy. Ako sa tak potuloval sem a tam, stretol pustovníka, ktorý prevážal starých a slabých ľudí cez neďalekú rieku. Raz sa jedno malé dieťa dožadovalo, aby ho preniesol z jedného brehu na druhý. Napriek jeho veľkosti a sile hrozilo, že sa Offerus pod ťarchou dieťaťa utopí. Keď prišli na druhý breh, bol úplne vyčerpaný a chlapčekovi povedal: „Vystavil si ma veľkému nebezpečenstvu. Na mojich pleciach som cítil takú ťažobu, akoby som niesol celý svet.“ Vtedy dieťa odpovedalo: „Ja nie som celý svet, ale pochádzam od toho, kto svet stvoril! Som Ježiš Kristus. Na svojich pleciach si niesol nielen mňa, ale aj bremeno celého sveta.“

Keď sa Ježiš dal takto spoznať, Offerusa pokrstil a dal mu meno „Krištof“, čo znamená „nositeľ Krista“. Potom mu povedal, aby sa vrátil na druhú stranu rieky a zapichol svoju palicu do zeme. Na znak jeho krstu palica ozelenela a začala kvitnúť.

Keď sa Krištof na druhý deň ráno zobudil, videl, že z jeho palice vyrástla palma s plodmi.

 

Spomienka na sv. Krištofa sa slávi 25. júla. Je jedným zo štrnástich svätých pomocníkov, ktorí sa prihovárajú za pomoc pre veriacich pri rôznych prírodných katastrofách a chorobách. Je patrónom cestujúcich, šoférov a námorníkov, ale aj jedným z patrónov misií.

ÚDAJE PRE MESAČNÝ TRVALÝ PRÍKAZ:
Číslo účtu: SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (MIVA Slovensko)
Suma:  xx €
Váš variabilný symbol: číslo objednávky

AKO DAROVAŤ OPAKOVANE?
Vybrali ste si platbu mesačne. Najjednoduchšie je vytvoriť trvalý príkaz na túto sumu (alebo aj inú) s Vašim variabilným symbolom (číslo objednávky). Každá platba s Vašim variabilným symbolom bude priradená k Vášmu e-mailu, na ktorý Vám príde potvrdenie o dare s poďakovaním.

Ďakujeme Vám v mene všetkých misionárov!

×