1/2013
Toyota Tacoma
Páter Miloš Miko, Misionari identes Krista Vykupitela
S. Ignacio de Velasco, Bolivia
Odovzdané - 2013

Terénna Toyota pomáha slovenskému misionárovi v Bolívií

Páter Miloš Miko je slovensky misionár, kongregácie Misioneros Identes de Cristo Redentor (Misionari identes Krista Vykupitela). Pôsobí v Bolívii v S. Ignacio de Velasco, 300 km od Brazílskych hraníc, celkom už 7 rokov v Bolívii (predtým 6 rokov v La Paze, v Detskom Domove Ciudad del Niño Jesus).

Pracujú vo vidieckych podmienkach, zatiaľ s veľmi limitovanou úrovňou infraštruktúry so zlými cestami. Ich misia spočíva v jednej vidieckej farnosti, ktorá je zložená z malých „comunidades“ – osád, ďaleko od seba so zlými komunikačnými možnosťami.

Okrem toho majú na starosti jednu strednú poľnohospodársku školu pre vidieckych chlapcov indiánskeho pôvodu a v meste San Ignacio tiež jednu školu a skupinku opustených deti z La Pazu. Toyotu, ktorú používali, má už viac ako 10 rokov a v tamojších podmienkach sa už rozpadla a potrebovala výmenu.

MIVA Slovensko, n. f. na kúpu novej terénnej Toyoty Tacomy prispela 17840€.

ÚDAJE PRE MESAČNÝ TRVALÝ PRÍKAZ:
Číslo účtu: SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (MIVA Slovensko)
Suma:  xx €
Váš variabilný symbol: číslo objednávky

AKO DAROVAŤ OPAKOVANE?
Vybrali ste si platbu mesačne. Najjednoduchšie je vytvoriť trvalý príkaz na túto sumu (alebo aj inú) s Vašim variabilným symbolom (číslo objednávky). Každá platba s Vašim variabilným symbolom bude priradená k Vášmu e-mailu, na ktorý Vám príde potvrdenie o dare s poďakovaním.

Ďakujeme Vám v mene všetkých misionárov!

×