2/2014
Dacia Dokker
Gréckokatolícka charita Prešov
Prešov
Odovzdané - 2015

Dacia Dokker namiesto Citroen Berlingo VTi 95

Auto je pre charitu veľmi dôležité na každodenné zabezpečenie stravy pre núdznych, taktiež zdravotnícku službu na ulici a podľa potreby transport do zdravotníckeho zariadenia, vybavovanie dokladov a iných administratívnych záležitostí núdznych v rôznych mestách Slovenska s následným misijným a pastoračným rozmerom.

ÚDAJE PRE MESAČNÝ TRVALÝ PRÍKAZ:
Číslo účtu: SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (MIVA Slovensko)
Suma:  xx €
Váš variabilný symbol: číslo objednávky

AKO DAROVAŤ OPAKOVANE?
Vybrali ste si platbu mesačne. Najjednoduchšie je vytvoriť trvalý príkaz na túto sumu (alebo aj inú) s Vašim variabilným symbolom (číslo objednávky). Každá platba s Vašim variabilným symbolom bude priradená k Vášmu e-mailu, na ktorý Vám príde potvrdenie o dare s poďakovaním.

Ďakujeme Vám v mene všetkých misionárov!

×