1/2015
Toyota Hilux
o. Juraj Augustín
N´Djaména, Čad
Odovzdané - 2015

Toyota Hilux pre slovenského misionára v africkom Čade

Miestna situácia a okolnosti:  farnosť WILIA Esperance, Goré, Ndjaména má filiálky, kam dochádzajú denne, jeho filiálka má okolo tisíc katolíkov, katechumenov je vyše päťsto, katechistov 26

Aké úlohy treba plniť?  Dochádzať na filiálky, do nemocnice, k chorým, návšteva farníkov, zariaďovať potrebné vybavovania na arcibiskupstve a iných inštitúciách.

Aké vzdialenosti majú byť pokryté?  Na filiálku 2 KM, do Seminára 12 KM, do formačného centra 12 Km, na Biskupský úrad 12 km, na dekanát 7 km.

Terén / kvalita ciest: asfalt, hlina, piesok

 Odporúčanie miestneho biskupa: Mons. Afons Karamba, administrator diecézy N´Djaména, Tchad – Afrique

ÚDAJE PRE MESAČNÝ TRVALÝ PRÍKAZ:
Číslo účtu: SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (MIVA Slovensko)
Suma:  xx €
Váš variabilný symbol: číslo objednávky

AKO DAROVAŤ OPAKOVANE?
Vybrali ste si platbu mesačne. Najjednoduchšie je vytvoriť trvalý príkaz na túto sumu (alebo aj inú) s Vašim variabilným symbolom (číslo objednávky). Každá platba s Vašim variabilným symbolom bude priradená k Vášmu e-mailu, na ktorý Vám príde potvrdenie o dare s poďakovaním.

Ďakujeme Vám v mene všetkých misionárov!

×