1/2016
Chevrolet Niva 4x4
Saleziáni Don Bosca
Baku, Azerbajdžan
Odovzdané - 2016

Chevrolet Niva 4×4 pre Saleziánov Don Bosca

Miestna situácia a okolnosti:  Katolícka Cirkev je v Azerbajdžane opäť prítomná od roku 1997 (posledný kostol tu bol Sovietskym režimom zrúcaný v roku 1931). V roku 2000 tu prichádzajú prví dvaja saleziáni, kterým bola zverená správa tejto misie Kongregáciou pre evanjelizáciu národov v Ríme.

Aké úlohy treba plniť?  Apoštolské výjazdy do rôznych regionov Azerbajdžanu, pomoc sestrám Milosrdnej lásky. Počas prázdnin
na zabezpečenie evanjelizačno – výchovných táborov pre deti, mládež a dospelých.

Aké vzdialenosti majú byť pokryté?  V samotnom Baku, ktorého dĺžka je 43km. Do Lenkarnu je 350km, do Gendže 460km.

Terén / kvalita ciest: rôzna -asfalt, ale aj zle upravené terénne cesty.

Odporúčanie miestneho biskupa: Mons. Vladimír Fekete, Apoštolský prefekt
v Azerbajdžane

ÚDAJE PRE MESAČNÝ TRVALÝ PRÍKAZ:
Číslo účtu: SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (MIVA Slovensko)
Suma:  xx €
Váš variabilný symbol: číslo objednávky

AKO DAROVAŤ OPAKOVANE?
Vybrali ste si platbu mesačne. Najjednoduchšie je vytvoriť trvalý príkaz na túto sumu (alebo aj inú) s Vašim variabilným symbolom (číslo objednávky). Každá platba s Vašim variabilným symbolom bude priradená k Vášmu e-mailu, na ktorý Vám príde potvrdenie o dare s poďakovaním.

Ďakujeme Vám v mene všetkých misionárov!

×