1/2017
Toyota Land Cruiser Hardtop 76 (4x4) 5 doors
Páter Vlastimil Chovanec, Rogacionisti Srdca Ježišovho
Centre st. Antoine, Nyanza, Rwanda, Afrika
Odovzdané - 2018

Toyota do Rwandy

Páter Vlastimil Chovanec (nar. 1981) pochádza z Abrahámoviec. V Ríme absolvoval teológiu
na Lateranskej univerzite. V roku 2008 zložil v Ríme večné sľuby v Kongregácii rogacionistov Ježišovho Srdca (RCJ). Pater Chovanec pracuje v rogacionistickom Centre sv. Antona v stredoafrickej Rwande. Centrum sa nachádza v meste Nyanca. Je to mesto, kde kedysi sídlili rwandskí králi.  Počas genocídy sa tu skrývalo vyše 800 ľudí. Napriek tomu, že útočníci útočili aj na kostoly, Centrum ušetrili. Bolo postavené talianskymi rogacionistami v 80. a 90. rokoch 20. storočia. V centre sa venujú výchove sirôt, opusteným deťom i deťom ulice, ale aj pomoci chudobným.

ÚDAJE PRE MESAČNÝ TRVALÝ PRÍKAZ:
Číslo účtu: SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (MIVA Slovensko)
Suma:  xx €
Váš variabilný symbol: číslo objednávky

AKO DAROVAŤ OPAKOVANE?
Vybrali ste si platbu mesačne. Najjednoduchšie je vytvoriť trvalý príkaz na túto sumu (alebo aj inú) s Vašim variabilným symbolom (číslo objednávky). Každá platba s Vašim variabilným symbolom bude priradená k Vášmu e-mailu, na ktorý Vám príde potvrdenie o dare s poďakovaním.

Ďakujeme Vám v mene všetkých misionárov!

×