1/2020
Toyota Coaster
P. Miloš Miko
San Ignacio de Velasco, Bolívia
Odovzdané - 2021

Toyota Coaster do Bolívie

Auto pre misijnú prácu P. Miloša Miku, slovenského misionára v San Ignacio de Velasco v Bolívii – Centrum pre deti a mládež.

Miestna situácia a okolnosti

– V situácii, keď sú miestne deti a mládež v stave ekonomických a technologických zmien, pričom rodinné štruktúry sú veľmi slabé, je dôležitou úlohou Cirkvi vytvárať v rámci novej evanjelizácie, podmienky pre integrálny rozvoj.

Aké úlohy treba plniť?

– zvážanie a odvážanie deti do komunitného centra misie v meste z dedín

Aké vzdialenosti majú byť pokryté?

–       denne  70 -110 km

–       víkend 200-500 km

ÚDAJE PRE MESAČNÝ TRVALÝ PRÍKAZ:
Číslo účtu: SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (MIVA Slovensko)
Suma:  xx €
Váš variabilný symbol: číslo objednávky

AKO DAROVAŤ OPAKOVANE?
Vybrali ste si platbu mesačne. Najjednoduchšie je vytvoriť trvalý príkaz na túto sumu (alebo aj inú) s Vašim variabilným symbolom (číslo objednávky). Každá platba s Vašim variabilným symbolom bude priradená k Vášmu e-mailu, na ktorý Vám príde potvrdenie o dare s poďakovaním.

Ďakujeme Vám v mene všetkých misionárov!

×