1/2012
Suzuki SX4
Sestra Marta (Zodpovedajúci biskup: Mons. Stepan  Menok)
Oblasť okolo mesta Doneck, Ukrajina
Odovzdané - 2012

Suzuki pre sestru Martu na Ukrajinu

Sestrička pracuje u otca biskupa Mons. Stepana Menoka, a zároveň učí katolícke náboženstvo v nových farnostiach, ktoré sa podarilo o. biskupovi na tomto misijnom území zriadiť. Okrem toho sa trpezlivo stará o opustené matky a iné novozriadené katolícke spoločenstvá. Preto každý deň potrebuje prejsť asi 50 km a dvakrát v týždni cestuje do vzdialenejších miest Berdansk, Mariupol, Zaporizie a to je už 100, 200 a aj viac kilometrov.

ÚDAJE PRE MESAČNÝ TRVALÝ PRÍKAZ:
Číslo účtu: SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (MIVA Slovensko)
Suma:  xx €
Váš variabilný symbol: číslo objednávky

AKO DAROVAŤ OPAKOVANE?
Vybrali ste si platbu mesačne. Najjednoduchšie je vytvoriť trvalý príkaz na túto sumu (alebo aj inú) s Vašim variabilným symbolom (číslo objednávky). Každá platba s Vašim variabilným symbolom bude priradená k Vášmu e-mailu, na ktorý Vám príde potvrdenie o dare s poďakovaním.

Ďakujeme Vám v mene všetkých misionárov!

×