1/2011
Ford Ranger
o. Jaššo, Misijná spoločnosť sv. Vincenta
Trujillo-Colon, Honduras, Južná amerika
Odovzdané - 2011

Ford Ranger do ďalekého Hondurasu

O. Jaššo je z misijnej spoločnosti sv. Vincenta. Koncom roka 2009 začal pracovať na ťažko dostupnej misii, ktorá patrí do diecézy Trujillo-Colon. Do jeho starostlivosti je zverených asi 25 tisíc ľudí v 45 komunitách. Vzdialenosť, ktorú treba pri tom prekonávať je asi 300 kilometrov.

ÚDAJE PRE MESAČNÝ TRVALÝ PRÍKAZ:
Číslo účtu: SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (MIVA Slovensko)
Suma:  xx €
Váš variabilný symbol: číslo objednávky

AKO DAROVAŤ OPAKOVANE?
Vybrali ste si platbu mesačne. Najjednoduchšie je vytvoriť trvalý príkaz na túto sumu (alebo aj inú) s Vašim variabilným symbolom (číslo objednávky). Každá platba s Vašim variabilným symbolom bude priradená k Vášmu e-mailu, na ktorý Vám príde potvrdenie o dare s poďakovaním.

Ďakujeme Vám v mene všetkých misionárov!

×