1/2008
Toyota Landcruizer
P. Anton Odrobiňák, SDB
Bomboiza, Ekvádor
Odovzdané - 2008

Auto pre P. Antona Odrobiňáka SDB

Projekt po požiadaní o pomoc z finančných dôvodov realizovala sesterská MIVA Rakúsko v roku 2008.

ÚDAJE PRE MESAČNÝ TRVALÝ PRÍKAZ:
Číslo účtu: SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (MIVA Slovensko)
Suma:  xx €
Váš variabilný symbol: číslo objednávky

AKO DAROVAŤ OPAKOVANE?
Vybrali ste si platbu mesačne. Najjednoduchšie je vytvoriť trvalý príkaz na túto sumu (alebo aj inú) s Vašim variabilným symbolom (číslo objednávky). Každá platba s Vašim variabilným symbolom bude priradená k Vášmu e-mailu, na ktorý Vám príde potvrdenie o dare s poďakovaním.

Ďakujeme Vám v mene všetkých misionárov!

×