1/2015
Toyota
Juraj
Afrika
odovzdané 2015

ODOVZDANÉ – Nissan leaf (elektromobil) na Ukrajinu -sablona

Auto pre misijnú prácu o. Romana Greka, slovenského misionára v Kijeve a jeho spolupracovníkov – Misijný seminár.


Miestna situácia a okolnosti:
– Diecézny misijný seminár „Redemptoris Mater“ je výlučne financovaný z milodarov ľudí dobrej vôle. 
– Autá, ktoré vlastníme sú staré a ojazdené.
– Približne štvrtina celkových nákladov seminára ide na pohonné látky, preto by chceli znížiť tieto náklady nákupom dvoch elektronických automobilov a tiež preto, že 90% jazdených km je vo veľkomeste.
– Automobily sú nám potrebné pre formačnú činnosť bohoslovcov, pre misijnú i pastoračnú službu kňazov pracujúcich jak v seminári tak i na misiách v Kyjevsko-Žitomierskej diecéze na Ukrajine.

Aké úlohy treba plniť

– Každý deň na prednášky do diecézneho seminára „Najsvätejšieho srdca Ježiša”, ktoré sa nachádza vo Vorzeli (35 km od nášho seminára)
– 2 krát týždenne formačná a pastoračná činnosť bohoslovcov i kňazov vo farnostiach Kyjeva
– Soboty, nedele pastoračná prax bohoslovcov v rôznych farnostiach Kyjeva
– 3 krát týždenne pastoračná činnosť rektora seminára v misji Ad gentes sv. Zenona

Aké vzdialenosti majú byť pokryté?

– auto priemerne denne bude robiť 100 km.

 Koľkým ľuďom slúžite?

– 25 v seminári
– 450 v rôznych farnostiach
– 30 v misji Ad gentes sv. Zenona

ÚDAJE PRE MESAČNÝ TRVALÝ PRÍKAZ:
Číslo účtu: SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (MIVA Slovensko)
Suma:  xx €
Váš variabilný symbol: číslo objednávky

AKO DAROVAŤ OPAKOVANE?
Vybrali ste si platbu mesačne. Najjednoduchšie je vytvoriť trvalý príkaz na túto sumu (alebo aj inú) s Vašim variabilným symbolom (číslo objednávky). Každá platba s Vašim variabilným symbolom bude priradená k Vášmu e-mailu, na ktorý Vám príde potvrdenie o dare s poďakovaním.

Ďakujeme Vám v mene všetkých misionárov!

×