1/2002
Toyota Landcruiser
Páter ThDr. Leku Owiko Robert
Uganda, Afrika
Odovzdané - 2002

Spolupráca na projekte pre P. Roberta Leku Owika

MIVA Slovensko sa podieľala na zabezpečení terénneho vozidla Toyota pre katolíckeho misionára čiernej pleti z rádu MIDM – Misionárov Ježiša božského Majstra. Páter ThDr. Robert Leku Owiko obhájil v Insbruku doktorát z katolíckej teológie a vracal sa naspäť do rodnej Ugandy. V Afrike sú používané terénne automobily Toyoty, ktoré tu maju zabezpečený aj servis, preto aj Rakúska MIVA vyberá pre misionárov v Afrike autá tejto značky. Rakúska MIVA požiadala o spoluprácu aj sesterskú MIVA Slovensko, ktorá podľa možnosti pomohla pri kúpe tohoto vozidla.

ÚDAJE PRE MESAČNÝ TRVALÝ PRÍKAZ:
Číslo účtu: SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (MIVA Slovensko)
Suma:  xx €
Váš variabilný symbol: číslo objednávky

AKO DAROVAŤ OPAKOVANE?
Vybrali ste si platbu mesačne. Najjednoduchšie je vytvoriť trvalý príkaz na túto sumu (alebo aj inú) s Vašim variabilným symbolom (číslo objednávky). Každá platba s Vašim variabilným symbolom bude priradená k Vášmu e-mailu, na ktorý Vám príde potvrdenie o dare s poďakovaním.

Ďakujeme Vám v mene všetkých misionárov!

×