Mobilita pre všetkých

Pomáhame misionárom na cestách

MIVA Slovensko je humanitárna organizácia Katolíckej cirkvi.

Podporuje dopravu misionárov na miestach, kde pôsobia, a to najmä kúpou dopravných prostriedkov.

Mobilita pre všetkých

Pomáhame misionárom na cestách

Prehrať video
MIVA Slovensko je humanitárna organizácia Katolíckej cirkvi.

Podporuje dopravu misionárov na miestach, kde pôsobia, a to najmä kúpou dopravných prostriedkov.

Barbora Molnárová

koordinátorka Miva Slovensko

Ivan Kňaze

kňaz MIVA Slovensko

Terézia Filipová

administrátorka MIVA Slovensko

Zoznámme sa

Terézia Filipová

administrátorka MIVA Slovensko

Ivan Kňaze

kňaz MIVA Slovensko

Barbora Molnárová

koordinátorka Miva Slovensko

Zoznámme sa

ÚDAJE PRE MESAČNÝ TRVALÝ PRÍKAZ:
Číslo účtu: SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (MIVA Slovensko)
Suma:  xx €
Váš variabilný symbol: číslo objednávky

AKO DAROVAŤ OPAKOVANE?
Vybrali ste si platbu mesačne. Najjednoduchšie je vytvoriť trvalý príkaz na túto sumu (alebo aj inú) s Vašim variabilným symbolom (číslo objednávky). Každá platba s Vašim variabilným symbolom bude priradená k Vášmu e-mailu, na ktorý Vám príde potvrdenie o dare s poďakovaním.

Ďakujeme Vám v mene všetkých misionárov!

×