Motorka 1

Žiadateľ projektu MIVA Slovensko: otec Marián KAŠAJ

Miesto pôsobenia: KEŇA, mesto Barsaloi

Diecéza/rád: MARALAL, Yaurmalskí Misionári

Dopravný prostriedok: Motorka HONDA 250

Predpokladaná cena: 3.500€

Aká je na mieste situácia:

Farnosť Barsaloi je situovaná na severe Kene v Samburijskom kraji s chudobnou infraštruktúrou a bez verejnej dopravy. Žije tu asi 9000 obyvateľov.

Na čo bude dopravný prostriedok využívaný:

Motorku budú používať kňazi a katechéti na pastoráciu a vzdelávanie veriacich, prevažne na filiálnych obciach.

Aké vzdialenosti sa prekonávajú a aké sú cestné podmienky:

Najvzdialenejšia filiálka je 50 km od farnosti. Cesty sú kamenisté, vedúce cez pohoria, údolia a polopúšte. 

ROZHOVOR S OTCOM MARIÁNOM KAŠAJOM - misionárom v KENI 06/2023

 Chcem podporiť nákup motorky pre misionára do Kene:

1. PRIAMO NA ÚČET
SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (SLSP)

Do poznámky: vaša adresa alebo e-mail

variabilný symbol: 1110

2. CEZ REGISTRÁCIU


Aktuálne vybrané: 6550

0 EUR
25 000 EUR

ÚDAJE PRE MESAČNÝ TRVALÝ PRÍKAZ:
Číslo účtu: SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (MIVA Slovensko)
Suma:  xx €
Váš variabilný symbol: číslo objednávky

AKO DAROVAŤ OPAKOVANE?
Vybrali ste si platbu mesačne. Najjednoduchšie je vytvoriť trvalý príkaz na túto sumu (alebo aj inú) s Vašim variabilným symbolom (číslo objednávky). Každá platba s Vašim variabilným symbolom bude priradená k Vášmu e-mailu, na ktorý Vám príde potvrdenie o dare s poďakovaním.

Ďakujeme Vám v mene všetkých misionárov!

×