Poštová poukážka

Ak chcete prispieť poštovou poukážkou, môžeme Vám ich poslať. Napíšte nám Vašu adresu na info@mivaslovensko.sk, alebo do SMS, alebo nám zavolajte na 0911 532 595.

Poštovú poukážku si tiež môžete vytlačiť – pošta ju akceptuje.

Do poznámky uveďte: svoju adresu alebo e-mail. Variabilný symbol si vyberte podľa účelu:


111 – autá pre misionárov

222 – bicykle pre misionárov a katechétov

333 – omšový milodar

ÚDAJE PRE MESAČNÝ TRVALÝ PRÍKAZ:
Číslo účtu: SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (MIVA Slovensko)
Suma:  xx €
Váš variabilný symbol: číslo objednávky

AKO DAROVAŤ OPAKOVANE?
Vybrali ste si platbu mesačne. Najjednoduchšie je vytvoriť trvalý príkaz na túto sumu (alebo aj inú) s Vašim variabilným symbolom (číslo objednávky). Každá platba s Vašim variabilným symbolom bude priradená k Vášmu e-mailu, na ktorý Vám príde potvrdenie o dare s poďakovaním.

Ďakujeme Vám v mene všetkých misionárov!

×