MIVA Slovensko má novú koordinátorku, stala sa ňou Barbora Molnárová

Zľava – Barbora Molnárova spolu s riaditeľkou MIVA Rakúska Christine Parzer.

Foto: Archív Barbory Molnárovej

Bratislava 11. apríla (TK KBS) Novou koordinátorkou MIVA Slovensko sa stala Barbora Molnárová. Nahradí Ľubomíra Matejoviča, gréckokatolíckeho kňaza, ktorý bol aj jej predsedom od jej založenia na Slovensku 30. marca 1998.

Ing. Barbora Molnárová vyštudovala Fakultu ekonomiky a manažmentu na SPU v Nitre, pracovala vo viacerých oblastiach komerčnej sféry, neskôr sa aktivizovala v laickom apoštoláte a ako dobrovoľníčka pre Pápežské misijné diela na Slovensku. Je matkou troch synov.

MIVA Slovensko ďakuje doterajšiemu predsedovi Ľubomírovi Matejovičovi, ktorý viedol organizáciu MIVA celých 26 rokov.

MIVA Slovensko podporuje dopravu misionárov na miestach, v ktorých pôsobia, najčastejšie kúpou dopravných prostriedkov. Zároveň šíri kresťanského ducha na našich cestách. MIVA Slovensko je súčasťou medzinárodnej rodiny MIVA, ktorá v podobnom duchu funguje v mnohých krajinách po celom svete.

Prvým darom MIVA Slovensko bolo v roku 1998 jeho vlastné osobné auto LADA pre slovenské sestričky z Inštitútu Preblahoslavenej Panny Márie na Ukrajine. V tom istom roku bolo štrnástimi bicyklami podporené Pastoračné centrum diecézy Nalgonda v Indii.

Zdieľajte článok:

ÚDAJE PRE MESAČNÝ TRVALÝ PRÍKAZ:
Číslo účtu: SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (MIVA Slovensko)
Suma:  xx €
Váš variabilný symbol: číslo objednávky

AKO DAROVAŤ OPAKOVANE?
Vybrali ste si platbu mesačne. Najjednoduchšie je vytvoriť trvalý príkaz na túto sumu (alebo aj inú) s Vašim variabilným symbolom (číslo objednávky). Každá platba s Vašim variabilným symbolom bude priradená k Vášmu e-mailu, na ktorý Vám príde potvrdenie o dare s poďakovaním.

Ďakujeme Vám v mene všetkých misionárov!

×