Váš dar je mobilný. Pomôžte misionárom dôjsť do cieľa.

1. PRIAMO NA ÚČET
SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (SLSP)

Do poznámky uveďte svoju adresu alebo e-mail.

AUTÁ PRE MISIONÁROV
variabilný symbol: 111
BICYKLE PRE MISIONÁROV A KATECHÉTOV
variabilný symbol: 222
ODSLÚŽENIE SVÄTEJ OMŠE NA VÁŠ ÚMYSEL
variabilný symbol: 333

2. CEZ REGISTRÁCIU

3. POŠTOVOU POUKÁŽKOU

ÚDAJE PRE MESAČNÝ TRVALÝ PRÍKAZ:
Číslo účtu: SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (MIVA Slovensko)
Suma:  xx €
Váš variabilný symbol: číslo objednávky

AKO DAROVAŤ OPAKOVANE?
Vybrali ste si platbu mesačne. Najjednoduchšie je vytvoriť trvalý príkaz na túto sumu (alebo aj inú) s Vašim variabilným symbolom (číslo objednávky). Každá platba s Vašim variabilným symbolom bude priradená k Vášmu e-mailu, na ktorý Vám príde potvrdenie o dare s poďakovaním.

Ďakujeme Vám v mene všetkých misionárov!

×